Zingen in Wintersferen met Geke`s Tiental en vluchtelingen

Zingen in Wintersferen met Geke`s Tiental en vluchtelingen
27/10/2016 Douwe Pausma

De CD met vluchtelingen “Geke zingt met vluchtelingen” wordt op Urk op
zaterdag 26 november gepresenteerd.
Deze middag wordt georganiseerd door ZidZ (Zingen in de wintersferen)
tijdens het middagprogramma.

Locatie: Bethelkerk.
Adres: Wijk 3 – 3, Urk.
Aanvang: 14.00 uur tot 15.00 uur.
Leiding: Joost Eijkelenboom.
Organist: Hielke van der Meulen.
Toegang: Gratis.

Naast het zingen van Geke van der Sloot met Geke`s Tiental zal het
vluchtelingenkoor New Life zingen uit het asielzoekerscentrum Groningen.
Jonge Syrische vluchtelingen, die ook in het Nederlands zingen.
De jaarlijkse kerstsingle wordt ook gepresenteerd: “Nergens oorlog meer of
strijd. Dat nooit meer iemand lijdt.
Geen angst en eenzaamheid, maar vrede voor iedereen.
Dat liefde altijd wint, dit is mijn wens voor kerst dan wordt dit vast het
allermooiste feest.”
Dit lied wordt samen gezongen met het vluchtelingenkoor en het aanwezige
publiek.

INFORMATIE OVER DE CD:

Na haar 35-jarig jubileum op 5 september 2015 besloot Geke van der Sloot,
samen met haar Zangschool Geke`s Tiental, te gaan zingen in noodopvangcentra
voor asielzoekers.

De schok van wat ze daar aantroffen en de sobere opvang van vluchtelingen in
ons land was groot en daarop besloot Geke meer te doen en ook SAMEN te gaan
zingen met asielzoekers.

Haar leerlingen verzamelden honderden knuffels in voor asielzoekerskinderen
en die knuffels werden tijdens de optredens in de noodopvang uitgedeeld.
Geke maakte samen met de vluchtelingenband uit de koepelgevangenis Arnhem
(noodopvang) Repaired fade out en met de Syrische zanger en vluchteling
Shadi Asaad Albakri en met asielzoekerskinderen uit het AZC Luttelgeest de
CD “We are the world”. Deze CD is mede bedoeld een platvorm te maken voor
de artiesten onder de vluchtelingen, om ze in Nederland een nieuw podium te
geven. Vaak is alles hen ontnomen, behalve de kunst om muziek te maken. Als
je muziek maakt, vallen verschillen weg. Dan ben je mens met de mensen.
Voor Geke is deze CD een resultaat van een jaar zingen voor en met
vluchtelingen. Geke`s Tiental bezocht o.a. de opvangcentra in Leeuwarden,
Emmen, Arnhem, Luttelgeest, Dronten, Lelystad.

Zangschool Geke`s Tiental o.l.v. Geke van der Sloot : Geke geeft kinderen de
gelegenheid zangonderwijs te krijgen op Urk, omdat in onze samenleving
zangonderwijs geen automatisme is. De kinderzang van Geke`s Tiental kan in
onze verharde samenleving een moment van rust en relativering zijn en daarom
doet Geke`s Tiental mee aan deze productie met vluchtelingen “We are the
world”: “Wij zijn de kinderen van deze wereld, wij kunnen door te geven de
dag wat lichter maken”. Reserveer de vluchtelingen CD via
info@gekestiental.nl