Zangschool Geke`s Tiental en vluchtelingenkoor New Life

Zangschool Geke`s Tiental en vluchtelingenkoor New Life
11/12/2017 Douwe Pausma

Alle Urker vluchtelingen bezoeken het concert van Geke`s Tiental met
vluchtelingenkoor New Life in het Kerkje aan de Zee op Urk.

Urk-Omdat het Muziekproject met Vluchtelingen van Geke van der Sloot 2 jaar
is geworden en er wordt gewerkt aan een tweede vluchtelingen CD, werd er een
bijzonder Sponsorconcert gehouden.

Op zaterdagmiddag 9 december j.l. was dit concert in het Kerkje aan de Zee
op Urk.

Vluchtelingenkoor New Life uit Groningen, samen met Geke en Geke`s Tiental
gaven dit concert.

Ook het Leger des Heils Urk verleende medewerking. Luitenant Aalt Fikse
deed een gesproken woord en Willie Nentjes Coördinator van Bosshardt Urk was
de ladyspeaker.

Heel bijzonder was dat alle Urker vluchtelingen aanwezig waren en ook
zichtbaar geroerd waren door de zang in de eigen taal.

Het Kerkje was geheel gevuld. Veel Urkers hadden een extra kaartje voor een
vluchteling gekocht, zodat ze allemaal werden uitgenodigd.

Geke bedankte deze middag de Urker bevolking voor de geweldige support.
Het sponsorconcert is bedoeld voor de voortgang van het muziekproject met
vluchtelingen.

Stichting Zangschool Geke`s Tiental is zelf een erkend Goed Doel een ANBI.
Een school zonder subsidie en wat draait op vrijwilligerswerk.
Geke leert de jeugd al 37 jaar zingen, zoals kinderen ook leren rekenen,
lezen en schrijven. Ze doet dit omdat het zangonderwijs is verdwenen van de
lesroosters op de Nederlandse scholen.

Ook voor het Muziek Vluchtelingenproject is geen subsidie beschikbaar.
Geke`s Tiental werkt in 2018 verder, nu ook in samenwerking met het Leger
des Heils.

Zondag 24 december zingt Geke`s Tiental in de Kerstnachtdienst van het Leger
des Heils in Kampen.

Foto’s: HermandeVriesfotografie