ANBI / Vriendenclub

De Zangschool krijgt geen subsidie van de Overheid, maar heeft wel de ANBI status.
A.N.B.I. dat betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling. Geke`s Tiental is een erkend Goed Doel.
Giften zijn aftrekbaar voor de belasting, omdat de overheid deze Goede Doelen nuttige instellingen vindt.
De school wordt dus wel ondersteund door de Rijks Overheid in Den Haag.

Er is ook een Vriendenclub Geke`s Tiental:
U kunt lid worden door deze Donateurskaart te downloaden en ingevuld terug te sturen naar:
Vriendenclub Geke`s Tiental.
Postbus175,
8320 AD Urk.

Deze vriendenclub, met donaties van vrienden, is samen met de opbrengsten van optredens en CD verkoop de inkomsten die de zangschool financieel in stand te houden.
Geke van der Sloot werkt zelf zonder salaris, ze wordt voor haar lesgeven en werk niet betaald. De school draait uitsluitend op vrijwilligerswerk.

U kunt “40 jaar Geke`s Tiental” steunen door een gift over te maken op rekening van de Vriendenclub Geke`s Tiental 40 jaar:
Het rekeningnummer is:
NL87INGB0007226894

Deze donateurskaart is te downloaden.