Geke`s Tiental

ZANGERES GEKE VAN DER SLOOT

Op zaterdag 5 september 1980 begon de van Urk afkomstige Geke van der Sloot naast haar eigen zang te zingen met kinderen. Die dag destijds in 1980 was zo’n succes dat de Eerste Urker Zangschool van start ging met Geke in de rol van zangeres en kinderzangpedagoog naast dat zij vanaf dat moment ook aan het roer staat van de formatie Geke’s Tiental. Kenmerkend voor haar was haar gedrevenheid. Ze moest met zingen een opdracht, een missie, gaan vervullen. Toen ze zestien werd, in 1980, ging ze met een klein groepje kinderen uit het basisonderwijs zingen. Als haar leerlingen na enige tijd mooi konden zingen was dat de beloning voor haar werk. Ze was onbaatzuchtig en dat zou altijd zo blijven. Er werd iedere week gerepeteerd. Zo is het “Kinderkoor Geke’s Tiental” ontstaan, wat later in 1993 Stichting Zangschool Geke’s Tiental werd.

ZANGONDERWIJS IN DE KNEL

Vanaf 5 september 1980 gaat zangeres Geke gedurende zes avonden per week op vrijwillige basis zangles geven voor met name de Urker jeugd. Zo heeft Geke een enorme bijdrage geleverd de Urker zangcultuur voor kinderen te ontwikkelen en te cultiveren. Kinderen waaronder zowel zwak- als hoogbegaafden, leren zingen middels haar methodiek: “Kinderen leren zingen zoals je hen ook rekenen, lezen en schrijven kan leren”, aldus Geke. In het huidige onderwijs is er nauwelijks aandacht voor zangonderwijs en Geke voelde zich in 1980 geroepen daar iets aan te doen. Geke ging er van uit, dat zangonderwijs heel belangrijk is. Ze vergiste zich, want lang geleden was dat zo. Het onderwijs is vernieuwd en nu speelt het zangonderwijs vrijwel geen rol meer. Geke kreeg voor het vak zingen, toen ze nog basisschoolleerling was, altijd een hoog rapportcijfer. “ Je kunt beter je best doen om voor rekenen en taal zo’n mooi rapportcijfer te halen”. Dat was de stem van de tijdgeest! Op het niveau van de politiek wordt, als het over het basisonderwijs gaat, alleen nog gesproken over het behalen van hoge scores bij de landelijke toets voor de vakken taal en rekenen. Veel vaders en moeders geloven, dat de toekomst van hun kind staat of valt met het resultaat dat behaald wordt bij deze landelijke toets. Een school die bij die toets goed presteert wordt aangemerkt als goede school. De overige vakken van het onderwijspakket van het basisonderwijs, waaronder ook het vak zingen, worden niet meer genoemd als het gaat over de kwaliteit van het basisonderwijs. Missie.

Toen Geke haar opleiding had voltooid wilde zij zich inzetten voor “eerherstel van het zangonderwijs”. Haar missie luidde: “Het zangonderwijs op de basisschool is toe aan een opwaardering. Als je als opvoeder in staat bent aan dit proces een positieve bijdrage te leveren ben je geroepen dat te doen”.

Zangonderwijs heeft een grote vormende waarde. Zingen is de basis van alle muzikale vorming. We hebben in zang en muziek te maken met bijzonder mooie gaven, die de Schepper ons heeft geschonken. Hebben de voorstanders van christelijk onderwijs daar tegenwoordig nog voldoende oog voor? Geke werkt parttime in het onderwijs en beschikt zo over voldoende tijd om haar zangschool goed te laten functioneren

EEN CADEAU VOOR DE SAMENLEVING

In welke gemeenten in Nederland wordt zoveel gezongen als op Urk? Waar heeft men zoveel koren? Dat is toch bijzonder! Toen Geke in 1980 met zangonderwijs begon was er geen muziekschool op Urk . Als er dan niemand op Urk in actie kwam voor de culturele opvoeding van de jeugd moest ze zelf maar iets doen, dacht Geke. Ze wilde in 1993 haar kinderkoor wel omvormen tot Zangschool. Urk kan toch niet voor altijd verstoken blijven van muziekonderwijs? Ze zocht een paar mensen die haar werk waardeerden en ze koos om de zangschool te kunnen beheren voor een stichting. Geke nam zelf plaats in het bestuur. Het bestuur besefte dat er nooit voldoende geld zou zijn om een zangleraar te kunnen betalen. Geke taxeerde de minimale omvang van de taak van de te benoemen zangleraar op vijf uur per dag, dertig uur per week. Zij nam zelf die taak op zich op om dus zonder salaris, alle zanglessen te gaan geven. Zo werd zij de stichtster van “ De Eerste Urker Zangschool”, een cadeau voor de samenleving. Ze liet door de notaris ook in de statuten van de stichting vastleggen, dat ze voor haar werk niet zal worden beloond. Geke had het goed gezien, er was op Urk inderdaad behoefte aan zangonderwijs. Ze kon nu meer leerlingen aannemen dan ze voor haar koor nodig had. Ze is alle avonden van de week beschikbaar voor haar leerlingen. Als de oudste leerlingen de school weer verlaten staan er al weer nieuwe kinderen klaar om de open plaatsen in te nemen. Er worden ook altijd leerlingen uit de polder aangemeld.

HET ZANGONDERWIJS VAN GEKE

Geke heeft in de jaren dat ze studeerde en met kinderen zong een ontdekking gedaan die haar fascineerde: “Je kunt ieder kind leren zingen”. Geke had inderdaad ervaren, dat ze ieder kind kon leren zingen, zoals ze ook ieder kind kon leren lezen en schrijven. Ieder kind is bij haar welkom. Ze doet niet aan talentenjacht. Ze heeft zowel zwakbegaafde leerlingen als hoogbegaafden en alle gradaties die daar tussen zitten. Ze maakt bij haar onderwijs gebruik van haar eigen zangmethode. Geke ondervindt telkens weer: “Werken aan de vorming van kinderen geeft veel vreugde”.

REPERTOIRE

Het zangkoor ‘Geke’s Tiental’ heeft een eigen muzikaal signatuur. Een eigen gezicht. Er wordt gebruik gemaakt van bestaand klassiek repertoire en eigen liederen. Melodieën en arrangementen worden veelal door Geke van der Sloot zelf geschreven. Zij heeft in de loop der jaren een goed gevoel ontwikkeld voor het afstemmen van de juiste muziek op het betrokken publiek. Van kinderen tot ouderen, van het Leger des Heils tot het Concertgebouw. Naast dit repertoire heeft Geke ook veertien CD’s gemaakt met zeer uiteenlopend repertoire.

OPTREDENS

De koren die in de loop der jaren gevormd zijn door de zangschool treden regelmatig op. Muzikaal begeleidt door Benny Ludemann of Rienk Bakker. Door heel Nederland met publiek in alle leeftijden en gezindten. De rijke geschiedenis van Geke’s Tiental bevat ook diverse TV en radio opnamen voor uiteenlopende omroepen en optredens met artiesten als Marco Bakker, Berdien Stenberg, Willeke Alberti en Marco Borsato.

TOEKOMST

De geschiedenis is nog lang niet af. Geke’s Tiental bruist meer dan ooit. De behoefte om zangvreugde te geven aan de jongste generaties blijft de kracht achter de Zangschool. Het plezier dat Geke van der Sloot daar zelf aan beleeft, telt op bij het plezier dat de kinderen er zelf aan beleven. Samen maken ze de wereld een stukje mooier.

ANBI

De Zangschool Geke’s Tiental is uitgegroeid tot een instituut in het zangonderwijs voor kinderen. De zangschool is ondergebracht in een stichting met ANBI status en is volledig zelfstandig. Optredens, CD verkoop, ouderbijdragen, sponsoring en gulle giften zorgen voor de financiering. Geen overheidssubsidie. De zangschool is daarmee onafhankelijk en kan een hoge educatieve kwaliteit aan de dag leggen. Waarderingen van kinderen en ouders door de jaren heen tonen dat aan. De Belastingdienst van de Rijks Overheid heeft de ”Stichting Zangschool Geke’s Tiental” doorgelicht. Resultaat: de zangschool kreeg een plaats op de lijst van “goede doelen “. Dat zijn instellingen die goed werk doen in de samenleving en daarom steun van de Rijks Overheid verdienen. Officieel heet een goed doel “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Onze school mag het keurmerk “A.N.B.I” gebruiken. Onze school word dus financieel ondersteund door de Rijks Overheid.

VOOR MEER INFORMATIE

www.gekevandersloot.nl

E-mail: gekevandersloot@hetnet.nl

Bezoek Geke & Geke’s Tiental ook op Facebook, Twitter en Instagram, Linkeld en You Tube.

Website van de school: www.gekestiental. nl

Email: info@gekestiental.nl
Adres: Postbus 175,8320 AD Urk.
Oefenruimte: Klifweg 16 te Urk
(In het gebouw van het Leger des Heils Urk)

•  Telefoonnummer voor boekingen
Geke & Geke’s Tiental en informatie:
Tel 0527681205/ 06-40897029
•  Bankrekeningnummer
SPONSOR REKENING Geke’s Tiental:
NL87INGB0007226894
•   Geluidsversterking: Audio De Boer, Urk.

Voor meer informatie, zie hieronder onze informatiefolder: