Geke’s tiental 35 jaar….. door Leen La Rivière

Geke’s tiental 35 jaar….. door Leen La Rivière
17/01/2019 Douwe Pausma
In Pers

Beste Geke, beste studenten, leerlingen, dames en heren, belangstellenden..

35 jaar is heel wat. Maar die 35 jaar was er nooit gekomen als er niet een enorme inzet was geweest. Niet alleen van Geke, maar ook van vele vrijwilligers en betrokkenen. Terecht geeft Geke daar uitgebreid aandacht aan. En dat staat in de traditie van de Heilige Schrift: vier uw vierdagen. Heel terecht vieren we daarom dit unieke jubileum. Geke refereerde al aan de slechte staat van het muziekonderwijs. Ik ben eens in de archieven gedoken wat met daar vroeger van vond:

De filosoof en dichter Ovidius zei 2000 jaar geleden: Vlijtige beoefening van de vrije kunsten verzacht het karakter en belet alle ruwheid….  Dus ouders… uw kinderen worden er beter door!

Ook de filosoof Plato zei bijna 2500 geleden al dat muzische vorming essentieel was voor de ontwikkeling van het verstand en het karakter

We gedenken vandaag dat Geke en haar Tiental 35 jaar bestaan. En dat is heel wat in onze vluchtige cultuur. De kunstschilder Lourens Alma Tadema zei 150 jaar geleden: De kunst leeft van offers. En Geke en haar familie hebben heel wat offers gebracht om deze 35 jaar mogelijk te maken. Hulde voor hen.

Als we kijken naar recente publicaties en onderzoeken, dan vinden we het volgende:

  • kunstbeoefening en zeker muziek is goed voor je verstandelijke ontwikkeling
  • Het is goed voor de ontwikkeling van de emotionele intelligentie en empathie
  • Het is zeer goed voor je persoonlijke talentontwikkeling
  • Het is goed voor sociale cohesie, immers je leert te werken met elkaar en elkaar te vertrouwen. Dit is in kunsten nog sterker als bij sport
  • En het bespoedigt de culture participatie en integratie

De bekende auteur en filosoof GOETHE zei: De hoogste opgave van alle kunsten is, het besef bij te brengen van een hogere waarheid.

En dat doet Geke met haar tiental. In dit verband mogen we denken aan Professor Smalhout, lid van het comité van aanbeveling, helaas overleden, die lyrische stukken kon schrijven in de Telegraaf over Geke, haar tiental en hun genre.

Daarom wil ik afsluiten met een uitspraak van Seneca: Vita brevis, ars longa, wat betekent: het leven is kort, maar de kunst leeft lang. En dat wensen wij allen Geke en haar Tiental en haar koorschool toe. Haar en haar initiatieven ondersteunen , is een belangrijke investering in de toekomst van de kinderen, van de cultuur. Daarom: ga zo verder: jubelt en zingt van harte! Dus nog veel succes en Gods zegen.