Diploma-uitreiking Zangschool Geke’s Tiental

Diploma-uitreiking Zangschool Geke’s Tiental
06/02/2019 Douwe Pausma

Angelica Vlijm en Maria-Fernanda Nentjes ontvingen hun eind-diploma van de Zangschool Geke’s Tiental. De diploma’s werden uitgereikt tijdens de laatste drie kerstoptredens van het jaar voor Geke’s Tiental op zaterdag 22 december, in zorginstellingen Talma, Het Dok en ‘t Kompas. Het was Geke van der Sloot zelf die de diploma’s uitreikte. Deze meiden zijn allebei acht jaar leerling geweest van Geke van der Sloot en hebben veel lessen ontvangen op de zangschool. Geke was met een bedoeling deze middag naar de zorginstellingen gekomen, de Urker cd van Geke’s Tiental moest hier nog bezorgd worden. Daarmee werd het project ‘100 jaar Zuiderzeewet’ afgesloten. Geke van der Sloot gaf samen met Geke’s Tiental, na overhandiging van de cd, op alle drie locaties ook een optreden om de overhandiging van de cd te vieren.

Op de foto van links naar rechts: Maria-Fernanda Nentjes, Geke van der Sloot en Angelica Vlijm.